Skip to content

O Parafii 

Historia naszej Parafii Jak zaczynaliśmy ?

Parafia św. Marcina Biskupa w Ratnowicach, zbudowana na fundamentach wiary i tradycji, ma swoje korzenie sięgające XIX wieku. Jej powstanie było owocem pracy i oddania lokalnej społeczności, która pragnęła mieć miejsce do wspólnego wyznawania wiary i zgłębiania duchowości. Od tamtej pory, kościół parafialny stanowi nie tylko centrum życia religijnego, ale również kulturalnego dla mieszkańców Ratnowic. Wielopokoleniowe rodziny przekazują sobie opowieści o budowie kościoła, jego rozbudowie i remontach, co czyni historię naszej parafii żywą i bliską każdemu parafianinowi.

Z biegiem lat, parafia św. Marcina Biskupa była świadkiem wielu ważnych wydarzeń, od chrztów i ślubów po uroczystości pogrzebowe, które zgromadziły wspólnotę, wzmacniając jej duchowe i społeczne więzi. Tradycja i nowoczesność splatają się tutaj w harmonijną całość, odzwierciedlającą dynamikę i rozwojowy charakter naszej społeczności.

eucharist body of christ church 1591663

Misja i Działalność

Misją Parafii św. Marcina Biskupa jest przede wszystkim głoszenie Ewangelii i przekazywanie wartości chrześcijańskich wszystkim pokoleniom. Dążymy do tego, by każdy parafianin mógł tu znaleźć wsparcie duchowe, poczucie przynależności i inspirację do głębszego życia w wierze. Działalność parafialna skupia się nie tylko na liturgii i sakramentach, ale również na edukacji religijnej, formacji duchowej oraz pomocie potrzebującym.

W naszej parafii działają liczne grupy i stowarzyszenia, takie jak chór parafialny, grupa młodzieżowa, Koło Żywego Różańca, czy Caritas Parafialny. Każda z tych grup wnosi nieoceniony wkład w życie wspólnoty, organizując wydarzenia religijne, kulturalne, a także akcje charytatywne. Jesteśmy dumni z aktywności i zaangażowania naszych parafian, którzy nieustannie dają świadectwo swej wiary i miłości bliźniego.

Duchowe Centrum Ratnowic

Kościół parafialny, poświęcony św. Marcinowi Biskupowi, jest nie tylko miejscem modlitwy, ale również duchowym centrum Ratnowic. Jego architektura, w której przeplatają się elementy tradycyjne z nowoczesnymi, stanowi odzwierciedlenie ewolucji naszej społeczności oraz jej otwartości na przemiany, przy jednoczesnym zachowaniu wierności chrześcijańskim korzeniom. Wnętrze kościoła, z bogato zdobionym ołtarzem głównym, witrażami przedstawiającymi sceny z życia św. Marcina oraz zabytkowymi figurami świętych, stanowi miejsce skupienia i medytacji dla licznych parafian i gości.

Roczny cykl liturgiczny w naszej parafii obfituje w uroczystości i święta, które łączą w sobie bogactwo tradycji kościelnej z lokalnym kolorytem. Szczególnym czasem dla wspólnoty są obchody patronalne św. Marcina, które co roku gromadzą nie tylko mieszkańców Ratnowic, ale również pielgrzymów z dalszych okolic, pragnących uczestniczyć w procesjach, mszach świętych i festynach parafialnych.

budapest matthias church hungary 6941969
theatre duisburg architecture 1027046

Przyszłość Naszej Parafii

Patrząc w przyszłość, Parafia św. Marcina Biskupa w Ratnowicach kontynuuje swoją misję z odnowionym zapałem. Planujemy dalszy rozwój naszych programów edukacyjnych, wzmacnianie działalności charytatywnej oraz inicjowanie nowych projektów, które będą odpowiadać na potrzeby naszej rosnącej wspólnoty. Z radością i nadzieją patrzymy w przyszłość, wierząc, że razem, jako silna i zjednoczona parafia, możemy czynić jeszcze więcej dobra.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz dołączenia do naszej parafialnej rodziny. Niech wspólna modlitwa i działalność na rzecz bliźnich staną się dla nas wszystkich źródłem siły, inspiracji i radości.