Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Witamy na parafialnej stronie internetowej 

św. Marcina Biskupa z Tours

 

 

 

ODKRYJ TAJEMNICĘ:

        To dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nie powinny one jednak przesłonić najważniejszej celebracji. Centralnym momentem dnia  jest Liturgia Męki Pańskiej, która powinna rozpocząć się o godzinie śmierci Chrystusa, czyli o godz. 15.00. Ze względów praktycznych sprawuje się ją zwykle wieczorem. Liturgia zaprasza nas do rozważenia biblijnego opisu męki Pańskiej,
a następnie do adoracji i uczczenia krzyża świętego. Akcent pada nie na poniżenie czy fizyczne cierpienie, ale na zwycięstwo Chrystusa, pokonującego grzech i śmierć mocą swojej ofiary. Czcimy krzyż jako znak zwycięstwa, znak mojego zbawienia. Pobożność ludowa zatrzymuje się na cierpiącym człowieczeństwie Chrystusa, co bardziej może przemawia do uczuć. Jednak wizja liturgiczna oparta na słowie Bożym jest pełniejsza, głębsza i powinna znaleźć się w centrum naszej pobożności. Mówimy nie przypadkiem o chwalebnej męce i śmierci Chrystusa.

 

PRZEŻYJ LITURGIĘ:

        Wielkopiątkowa celebracja zaczyna się nietypowo. Kapłani ubrani w ornaty koloru czerwonego wychodzą w milczeniu w procesji do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni.
Po dojściu do stopni ołtarza kapłani padają na twarz (tzw. prostracja). To mocny i emocjonalnie wymowny gest największego uniżenia przed tajemnicą, którą mamy rozważać. Wszyscy obecni w kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. Cisza mówi znacznie więcej. Chwilę później, po krótkiej modlitwie kapłana, rozpoczyna się Liturgia Słowa. Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Izajasza (52,13–53,12). Jest to tzw. Pieśń Sługi Pańskiego. Kilka wieków przed męką Jezusa Izajasz zapowiadał, że Mesjasz będzie cierpiał za nasze grzechy. W drugim czytaniu, z Listu do Hebrajczyków (4,14–16; 5,7–9), jego autor przypomina, że naszemu Arcykapłanowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się nasze zbawienie. Liturgię Słowa wieńczy opis Męki Pańskiej według św. Jana (18,1–19,42). Apostoł akcentuje królewski majestat. Ukrzyżowanie jest opisane jako intronizacja, zwycięstwo zgodnie z zapowiedzią: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”  (J 12,32). Po krótkiej homilii odbywa się modlitwa powszechna. Ma ona dziś wyjątkowo uroczysty charakter. Ta piękna modlitwa obejmuje cały świat, jakby chciała owocami męki Chrystusa obdarować wszystkich. Rozpoczyna się druga część liturgii – adoracja krzyża. Od dwóch tygodni krzyże w kościołach były zasłonięte. Dziś ukazuje się je na powrót wiernym. Kapłan bierze zasłonięty krzyż, odsłania górną jego część i śpiewa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Wszyscy odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem” i padają na kolana. Po chwili ciszy kapłan odsłania kolejną część krzyża, powtarzając te same słowa. Za trzecim razem ukazuje cały krzyż. Można także niezasłonięty krzyż przenosić od wejścia do ołtarza, zatrzymując się trzykrotnie ze śpiewem jak wyżej. Oddanie czci krzyżowi powinno stać się bardzo osobistym aktem dla każdego z nas. Do krzyża podchodzą w procesji kapłani, usługujący i wierni (jeśli jest ich dużo, czynią to po zakończeniu Liturgii). Składają pocałunek lub innym gestem wyrażają swoją cześć. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną z najbardziej przejmujących pieśni: „Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?”. Po adoracji krzyża przychodzi czas Komunii. Nie ma przeistoczenia. Odmawia się modlitwę „Ojcze nasz” i rozdaje się hostie konsekrowane poprzedniego dnia. Przyjmujemy Ciało za nas wydane. Jednoczymy nasze życie i osobiste krzyże z krzyżem Chrystusa. Liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. To polska tradycja. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito martwe ciało Jezusa. Przez ten wieczór i dzień następny będziemy Go adorowali. Wielu z nas przyjdzie także ucałować krzyż.

 

ŚWIĘTUJ W DOMU:

        W mieszkaniu powinniśmy wyeksponować krzyż (umieścić go na stole lub udekorować). O godz. 15.00 można zapalić świecę przy krzyżu, odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.  Powstrzymajmy się od telewizji, hałaśliwej muzyki. Post niech będzie postem. Kto może, niech wytrwa o chlebie i wodzie. Kto nie może pójść do kościoła, niech odprawi indywidualnie lub razem z rodziną Drogę Krzyżową. Warto też odczytać opis Męki Pańskiej według św. Jana (18,1–19,42)

 

ZOSTAŃ I MÓDL SIĘ:

PROPOZYCJA ADORACJI PRZY BOŻYM GROBIE: Siedem słów Jezusa na krzyżu

 

PIEŚŃ: Wisi na krzyżu

1. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią
PROWADZĄCY: czyta fragment – Łk 23,33–34.
Chwila modlitwy w ciszy
PROWADZĄCY: Panie Jezu, który na krzyżu dałeś nam przykład, jak mamy przebaczać, przepraszamy
za to, że nie potrafimy zapomnieć krzywd nam wyrządzonych i nosimy w sercu żal do tych, którzy nas skrzywdzili.

WSZYSCY: Przepraszamy Cię, Panie.
PROWADZĄCY: Udziel nam siły do przebaczenia tym, którzy względem nas zawinili. Ciebie prosimy

WSZYSCY: Wysłuchaj nas, Panie.
PIEŚŃ: Ojcze, przebacz nam

2. Dziś ze mną będziesz w raju
PROWADZĄCY: czyta fragment – Łk 23,39–43.
Chwila modlitwy w ciszy
PROWADZĄCY: Panie Jezu, który przyjmując śmierć, podzieliłeś los wszystkich ludzi, dziękujemy
Ci za dar życia wiecznego, który otrzymaliśmy dzięki temu, że umarłeś za nas na krzyżu.

WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Panie.
PROWADZĄCY: Wierzymy, że z Tobą będziemy żyć wiecznie. Bądź przy nas w godzinie naszej śmierci. Prosimy Cię, Panie
WSZYSCY: Prosimy Cię, Panie.
PIEŚN: Jezu Chryste, Panie miły

3. Oto Matka twoja
PROWADZĄCY: czyta fragment – J 19,25–27a

Chwila modlitwy w ciszy
PROWADZĄCY: Panie Jezu, dziękujemy, że dałeś nam Maryję jako naszą Matkę, która nieustannie wstawia się za nami u Ciebie.
WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Panie
PROWADZĄCY: Spraw, abyśmy naśladując Twoją Matkę, tak jak Ona zawsze pozostawali Ci wierni
i jak Ona z pokorą i ufnością przyjmowali wolę Twoją. Prosimy Cię, Panie

WSZYSCY: Prosimy Cię, Panie.
PIEŚŃ: Matko Najświętsza...

4. Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
PROWADZĄCY: czyta fragment – Mt 27,45–46

Chwila modlitwy w ciszy
PROWADZĄCY: Panie Jezu, który zstąpiłeś w otchłań osamotnienia, napełnij nadzieją ludzi samotnie przeżywających chorobę, starość czy trudności życiowe. Prosimy Cię, Panie
WSZYSCY: Prosimy Cię Panie.
PROWADZĄCY: Kiedy wydaje się nam, że Bóg nas opuścił, spraw, byśmy nie przestawali Mu ufać
i wierzyć. Prosimy Cię, Panie

WSZYSCY: Prosimy Cię, Panie.
PIEŚŃ: Krzyżu Chrystusa.

5. Pragnę
PROWADZĄCY: czyta fragment – J 19,28–29

Chwila modlitwy w ciszy
PROWADZĄCY: Panie Jezu, który zaspokajasz najgłębsze pragnienia naszych serc, spraw, abyśmy zawsze Tobie ufali i pragnęli tylko tego, czego Ty chcesz dla nas, Panie. Prosimy Cię, Panie
WSZYSCY: Prosimy Cię, Panie.
PIEŚŃ: Pójdź do Jezusa

6. Wykonało się
PROWADZĄCY: czyta fragment – J 19,30

Chwila modlitwy w ciszy
PROWADZĄCY: Panie Jezu, który umierając, otworzyłeś nam drogę z ciemności do światła, pomóż nam być dziećmi światłości.  Prosimy Cię, Panie
WSZYSCY: Prosimy Cię, Panie.
PIEŚŃ: W krzyżu cierpienie

7. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego
PROWADZĄCY: czyta fragment – Łk 23, 44–46

Chwila modlitwy w ciszy
PROWADZĄCY: Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, dziękujemy Ci za zbawienie. Dziękujemy Ci, Panie
WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Panie.
PROWADZĄCY: Ty powierzyłeś się całkowicie Ojcu w życiu i śmierci. Pomóż nam stać się podobnymi do Ciebie i każdą naszą sprawę ofiarowywać Bogu. Niech i w naszym życiu dokonuje się wola Ojca, który jest w niebie. Prosimy Cię, Panie
WSZYSCY: Prosimy Cię, Panie.
PIEŚŃ: Odszedł Pasterz