Liturgiczna służba ołtarza


“Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności 

i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii.

Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach. Pamiętajcie: On potrzebuje dzieci i młodzieży, którzy oprócz służby przy ołtarzu, staną się także sługami ołtarza, oddając się całkowicie na jego służbę, aby głosić Ewangelię i rozdzielać łaskę Bożą w całym świecie.

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą.”

                                                                    (Ojciec święty Jan Paweł II)

 

Liturgiczna Służba Ołtarza to najogólniej rzecz ujmując ministranci i lektorzy.

Ministrant (łac.- sługa) – to osoba posługująca przy celebracji Mszy Świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby) a także podczas nabożeństw.

Lektor – ministrant Słowa Bożego – odczytuje Słowo Boże (z wyjątkiem Ewangelii) oraz odczytuje wezwania Modlitwy Powszechnej; może również, za zgodą celebransa, odczytać lub zaśpiewać psalm.

Psałterzysta – osoba ta odpowiedzialna jest za wykonywanie psalmów responsoryjnych między czytaniami a także wykonywać aklamacje “Alleluja” przed Ewangelią. Taka osoba winna ukończyć kurs z emisji głosu.

Poprzez służbę przy Ołtarzu oraz wspólnie spędzany czas chłopcy i dziewczęta uczą się życia w grupie, odpowiedzialności. Mogą dzięki temu stawać się dojrzalszymi ludźmi i bardziej świadomymi chrześcijanami.

 

Obowiązki Liturgicznej Służby Ołtarza
Oczywiście bycie ministrantem nie jest łatwe – wiąże się to z poświęceniem (obowiązkowe dyżury, zbiórki) – jednak jak mówią obecni ministranci – naprawdę warto!

Jeśli więc chcesz być jednym z nas, jeżeli chcesz być bliżej Chrystusa, jeżeli chcesz wspólnie z nami owocnie spędzać czas, przeżyć ciekawe przygody, to przyjdź, zapraszamy!
Zgłaszać się można po Mszach Świętych do zakrystii lub po prostu przyjść na zbiórkę.