Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Witamy na parafialnej stronie internetowej 

św. Marcina Biskupa z Tours

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Są trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego dzięki którym otrzymujemy nowe, niepowtarzalne życie Dziecka Bożego, jesteśmy w tym życiu umacniani w każdym jego aspekcie mocą Bożego Ducha i karmieni Ciałem i Krwią Chrystusa, naszego Pana, dzięki czemu stajemy się coraz bardziej z Nim zjednoczeni:

- CHRZEST
- BIERZMOWANIE
- EUCHARYSTIA

 

Sakramenty uzdrowienia

Chrystus Pan w czasie swojego pobytu na ziemi troszczył się o każdego człowieka i o jego kondycję zarówno fizyczną, jak i duchową dlatego często odpuszczał grzechy i uzdrawiał. Ten sam dar przekazał Kościołowi, aby ten kontynuował uzdrawianie i zbawianie mocą Ducha Świętego, a dzieje się to szczególnie przez takie sakramenty jak:

- POKUTA
- NAMASZCZENIE CHORYCH

 

Sakramenty społeczne

Są również dwa sakramenty, które choć przyczyniają się bardzo do osobistego uświęcenia i zbawienia, to przede wszystkim nastawione są na uświęcanie i zbawianie innych. Należą do nich:

- MAŁŻEŃSTWO
- KAPŁAŃSTWO

Oprócz wymienianych siedmiu sakramentów w posłudze uświęcania Kościół dysponuje jeszcze "sakramentaliami" i w ten sposób pomaga człowiekowi zcalać to co ludzkie, z tym co Boże. Do sakramentaliów zaliczamy: poświęcenia osób i rzeczy, błogosławienie, konsekracje i niektóre obrzędy (np. pogrzeb).