Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Witamy na parafialnej stronie internetowej 

św. Marcina Biskupa z Tours

Raz do roku, zazwyczaj podczas Oktawy Wielkanocnej ma miejsce KONWENT KAPŁANÓW danego dekanatu. W tym roku dnia 9 kwietnia nasza Parafia była zaszczycona darem obecności 16 -stu kapłanów przy ołtarzu w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Jasienicy Górnej. Na czele z ks. Dziekanem i licznie obecnymi Parafianami dziękowaliśmy Chrystusowi Najwyższemu, Wiecznemu Kapłanowi za łaskę kolejnej rocznicy święceń kapłańskich prosząc o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, kontemplacyjne z naszej Parafii. Za okazaną pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości składa wielkie Bóg zapłać.

Niech ześle Tobie pomoc z świątyni,

Niech wspiera z Syjonu.

Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach,

Niech Mu będzie miłe całopalenie.

Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz

i wypełni Twój zamysł”

                                        Ps 20 2-5

 

Czcigodny Kapłanie…

Pragniemy dołączyć i nasz życzenia z racji przypadającej w tym roku kolejnej rocznicy święceń prezbiteratu. Życzymy Księdzu obfitości Bożych łask, zawsze potrzebnego zdrowia duszy i ciała, radości oraz satysfakcji bycia dla całej wspólnoty parafialnej prawdziwie troskliwym, opiekuńczym Ojcem dla wszystkich powierzonych przez Boga sobie wiernych.

Wdzięczni Bogu za dar wspólnej modlitwy wierni z Parafii p.w. Św. Marcina w Ratnowicach wraz ze swoim Proboszczem

Jasienica Górna AD 2015.04.09

Konwent 2015