Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Witamy na parafialnej stronie internetowej 

św. Marcina Biskupa z Tours

 

 

 

 

 

POŚWIĘCENIE POKARMÓW:

Jasienica Górna     godz.: 13.00             

Piotrowice Nyskie     godz.: 13.30           

Ratnowice     godz.: 14.00

 

 

 

 

ODKRYJ TAJEMNICĘ:

        Jest to dzień trwania przy Grobie Pańskim w postawie rozważania śmierci Jezusa oraz Jego zstąpienia do otchłani. To dzień ciszy. Przez modlitwę i post oczekujemy na zmartwychwstanie Pana.

 

PRZEŻYJ LITURGIĘ:

        Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania sakramentów. Komunii św. można udzielać tylko umierającym. Niestety, to, co się dzieje w Polsce w wielu kościołach, jest zaprzeczeniem sensu Wielkiej Soboty. Dzień ciszy stał się dniem największego hałasu w kościele: święcenie pokarmów, „oglądanie Grobu Pańskiego” i spowiedź na ostatni moment. To wszystko powoduje zgiełk większy niż w inne dni roku. Szansa na modlitwę w ciszy jest chyba tylko rano.

 

ŚWIĘTUJ W DOMU:

        Kościół zachęca, aby  powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. Pierwszym motywem nawiedzenia kościoła powinna być adoracja Jezusa w Bożym Grobie. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny jest pięknym obyczajem, ale jednak drugorzędnym. Do poświęcenia przynosimy chleb, jajka (symbol życia), wędliny, symbolicznego baranka, sól. Nie zapomnijmy przygotować świece na liturgię Wigilii Paschalnej.

 

ZOSTAŃ I MÓDL SIĘ: 

PROPOZYCJA ADORACJI PRZY BOŻYM GROBIE

PIEŚŃ: Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało
PROWADZĄCY: Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, Tyś przez śmierć na krzyżu przeszedł z tego świata do chwały Ojca w niebie. Odszedłeś, aby być bliżej nas, jako pokarm w Najświętszym Sakramencie. Chcemy podziękować Ci za Twoją wielką miłość do nas, za mękę i śmierć dla naszego zbawienia.
I za Twoje zmartwychwstanie, które jest źródłem naszego zmartwychwstania. Wiemy, że ten grób wkrótce będzie pusty. Jak niewiasty, które biegły do Twego grobu z wonnościami, przynosimy Ci nasz skromny dar – wielkopostny trud pokuty i nawrócenia, nasz żal za grzechy i postanowienie poprawy, naszą wdzięczność
i miłość.

PIEŚŃ: Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać

CZYTANIE: Ze starożytnej homilii na Wielką Sobotę: Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął
w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. (…) A pochwyciwszy Adama za rękę podniósł go mówiąc: „Zbudź się o śpiący, i powstań
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

PROWADZĄCY: Panie Jezu Chryste, który podnosisz nas z grobu naszych grzechów i napełniasz duchową mocą, stajemy przed Tobą z sercem przepełnionym miłością, wdzięcznością i dziękczynieniem.
Za Twoją mękę i śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia dziękujemy Ci, Panie.

WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Panie. Za Twoje zwycięskie zmartwychwstanie dziękujemy Ci, Panie.
WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Panie. Za zwycięstwo nad śmiercią i pozbawienie jej mocy panowania nad nami dziękujemy Ci, Panie.
WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że pozostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie dziękujemy Ci, Panie.
WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Panie.
PIEŚŃ: Dzięki, o Boże Ojcze lub Dzięki, Jezu

PROWADZĄCY: Czuwamy Panie przy Twoim grobie razem z Twoją Matką, umiłowanym uczniem Janem i pobożnym Józefem z Arymatei. Pragniemy Cię wielbić. Za to, żeś przyszedł na ziemię, aby w pełni objawić nam Ojca, który jest w niebie, uwielbiamy Cię, Panie.
WSZYSCY: Uwielbiamy Cię, Panie. Za to, że szukałeś każdej zagubionej owieczki uwielbiamy Cię, Panie.
WSZYSCY: Uwielbiamy Cię, Panie. Za obietnicę życia wiecznego uwielbiamy Cię, Panie.
WSZYSCY: Uwielbiamy Cię, Panie. Za to, że umierając na krzyżu, pojednałeś nas z Ojcem w niebie uwielbiamy Cię, Panie.
WSZYSCY: Uwielbiamy Cię, Panie. Za to, że Twój pusty grób jest nadzieją naszego zmartwychwstania, uwielbiamy Cię, Panie.
WSZYSCY: Uwielbiamy Cię, Panie. Za to, że pozostałeś z nami na wieki w sakramencie Eucharystii, uwielbiamy Cię, Panie.
WSZYSCY: Uwielbiamy Cię, Panie.
PIEŚŃ: Niech będzie chwała i cześć.